Chức năng, nhiệm vụ của Sở Du lịch Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 10298
Ngày 7/11/2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Quyết định này thay thế Quyết định 18/2015//QĐ-UBND ngày 28/7/2015 về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND tại liên kết đính kèm bên dưới.

Liên kết đính kèm

Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội
Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn